2014. 02. 26.

Ki jogosult Parkolási Igazolványra?

Az, aki
-   a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
-    látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
-    2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy
-    a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengén-látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül,
és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja.

Hol kell igényelni a Parkolási Igazolványt?...

-A kérelemhez milyen szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást kell benyújtani
- a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek?...
- a látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista személynek?...
- a 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített személynek?...
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyaté-kosságokról szóló rendelet szerint vaknak, gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősü-lőnek (törvényes képviselőjének)?...

-Meddig érvényes az igazolvány?...

-Mely esetben érvénytelen az igazolvány?...

-Fontos tudni
Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni.
Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.
A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a körzetközponti jegyzőnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell.
Részletesen Itt:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése