2014. 04. 22.

Fejlesztési feladatok, ötletek
Az alábbi feladatok kifejezetten egy Down szindrómás kislányra lettek kitalálva, a saját fejlődési ütemének megfelelő szintekre lebontva. Ezek irányadók lehetnek vagy ötlettár a különböző fejlődési szinteken lévő, és különböző korú Down- szindrómás gyermekek számára.
Fontos, hogy a feladatokat mindig a gyermek érdeklődési köréhez mérten alakítsuk. Ez biztosítja a stabil motivációt és a tanuláshoz való pozitív hozzáállást.

Készítette: Márkus Klaudia (kognitív terapeuta)  - Mediált Tanulásért Alapítvány/
Gem Kognitív Klinika

Ø  Nagymotoros készségek:
- ugrálás, bukfenc gyakorlása
(bukfencezni csak akkor szabad a ds gyerekeknek, ha előtte csigolya instabillizációt kizáró többoldalú  röntgenen voltak. 3 éves korban végzik el, ezt a vizsgálatot.)
- hintázás és mászókázás
- szökdécselés
Feladatok: Testvérével együtt bukfenc gyakorlása szőnyegen, vagy matracon. Az ugrálást lehet gyakorolni zenére, dalra. Természetesen, felügyelet mellett, de lehet biztatni, hogy ugráljon le egy-egy lépcsőfokot.
A hintázást és a mászókára mászást nyáron lehet a leginkább kivitelezni. A hintázás esetében az előre hátra mozgás, közben pedig a láb nyújtása fontos. Tehát, az ellentétes irányú mozgások összehangolása. Ez eleinte nagyon nehéz, de kitartással megtanulható.
A szökdécselés: váltott lábbal ugrálás. Hasonló az indián szökdeléshez, de nincs benne karemelés. A lényeg a váltott lábbal való előrehaladás.

Ø  Kézmozgás és finommotorika:
- kör, négyzet, háromszög és téglalap rajzolása, lemásolása
  (A formák rajzolásának előkészítését kell elkezdeni, tehát, a formák átrajzolása, háromszög esetében  pontok összekötése, stb.)
- emberrajz!
- néhány, könnyebb betű lemásolása ( c, o, v – kis betűket)
- fűzés (szerialitással: fontos lenne most már 3 elemmel)
- gyurmázás (minden nap egy 5-10 percet – a kézizom erősítéshez szükséges)
- a rajzolás esetében fontos a helyes ceruzafogás kialakítása 
A geometriai formák lerajzolása történhet nagy táblán (ami nektek van a fürdőszobában), nagy papírlapon. Először, nagyban legyen a rajz, később, majd lehet A/5- s lapon is.  Minél több módon megtapasztalja a formákat, annál jobban berögzül.
Tehát: hátára lehet rajzolni és találja ki melyik formát rajzolták rá; lehet festeni, rajzolni, zsírkrétával rajzolni. Ujjfestékkel festeni. Gyurmából elkészíteni a formát, stb. Sok-sok kreatív kis művészeti játékot lehet ennek elérése érdekében kitalálni.
Ø  Önellátás:
- önálló fel- és leöltözés
- villa, kanál használat önállóan – ehhez kultúrált étkezés elvárása
- wc-használat!, szobatisztaság!!!
    Nyelvi terület:
- rövid mesék, történetek hallgatása, egyszerű tartalmi kérdésekre való válaszadás
- minél több szóból álló mondatok használata (2-3- 4 szó)
- Saját magára vonatkozó alapismeretek (pl. neve, testvéreinek neve, hol lakik, 
   mi a jele az oviban, apa, anya neve, stb.)
- Guess what? játék – Tulajdonságokat mondunk egy dologról, a gyermeknek ki kell találnia, hogy mire gondoltunk.

Kognitív terület:

- tárgyak megszámolása (ezt minden helyzetben fontos kihasználni: 
   pl. hány tányért kell terítenünk ahhoz, hogy mindenki tudjon vacsorázni?; stb.)
- számok felismerése 5-ig
- színek megnevezése!
- időorientációhoz: reggel, délben, este (mit csinálunk?)
- formák megtanulása, felismerése, megnevezése, különböző szempontok alapján való csoportosítása (pl. színek, méret szerint)
Itt van ötlet a csoportosításhoz:
- memória játék (társas helyzetben: egyszer én húzok 2-t, egyszer a társam)
- memória játék: érdemes új szavakkal, fogalmakkal játszani. Sorban bemutatunk a gyermeknek képeket, megnevezzük, hogy mi van rajta. Ezután, elvárjuk, hogy ő is mondja ki. Majd újabb kártyát mutatunk, azt is megnevezzük. Szintén elvárjuk, hogy kimondja, megnevezze. Mindig, miután kimondta lefordítjuk a kártyát. Így mindig eggyel több kártya lesz az asztalon. Mindig elölről kérjük a gyermektől a képeken lévő szavakat. Folyamatosan egyre több szót kell megjegyeznie.
- memória, sorrendiséggel összekötve: http://www.knowledgeadventure.com/games/memory-4/
- puzzle kirakók (12 db-osak)
- csoportosítás gyakorlása (egyszerre 3 csoport kialakítása) majd ezután tagadás. Kiteszünk a gyermek elé 2 ugyanabba a csoportba tartozó tárgyat, képet, és 1 másik csoportba tartozót. Majd megkérdezzük, melyik az, amelyik nem… ?  (pl. az asztalon van kutya, cica, és autó. Melyik az, amelyik nem állat?)
- sorrendiség gyakorlása!
Képek különböző méretben való kinyomtatása, majd méret szerinti sorba rendezése (növekvő, csökkenő sorrend)!


Érzelmi és szociális készségek:

- megkéri a társait, ha azt akarja, hogy játszanak vele
- éneklés, táncolás, rajzolás
- Kérem!, Köszönöm! Játszol velem?, Köszönöm, nem kérek!
  kifejezések gyakorlása.

További terület:  Abc betűi

Fontos lenne az abc betűi felismerésének gyakorlása. Csak csoportosítás szintjén. Játékosan, mókásan. Minél többször, több helyzetben találkozik velük, annál jobban bevésődik.
Sorrend (Meixner módszer alapján) : a , i, ó, m (stb)- egyenlőre idáig (mert ezeket a hangokat szépen is ejti)
3 héten keresztül menjen 1 betű. Tehát most 3 hétig az ,, a”!
Lényeg: Lássa! Hallja! Mondja!

Legyen egy ,,a” hanghoz köthető szó az ,,a” betű jele. Pl.  ,,a”- alma!
Sok helyen találkozzon az ,,a” betűvel.
(Láttam nálatok egy nagy A/4-es nagyságú könyvet, ami az abc betűit tartalmazta, jópofa rajzokkal  és gondolom kivágható betűkkel. Az teljesen jó erre a célra!

Játékok:
- lehet gyurmából elkészíteni a betűt
- lehet venni, puha, szivacsos betűket, amivel a fürdőszoba csempéin lehet játszani
- Sok színnel végig menni a betűn, rajzoltatva – természetesen nagyban (A3 vagy annál nagyobb lapra, táblára)


Ez csak egy irányelv, illetve rövid felsorolást tartalmazó feladatlista, ami több hónapra szóló otthoni feladatokat foglal magában. 

2014. 04. 19.

Húsvéti tánc (2010. 2011.)

Kellemes ünnepeket minden kedves olvasómnak:)

Up to Faith Global Dance 2011 - Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=QAuEArBqL6E

UptoFaith Global Dance 2011 [OFFICIAL] - Resurrection Sunday Dance 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=IRaUnR1XtgQ

Resurrection Sunday Dance 2010, Budapest, Hungary -- Electronic Gospel Remix 

 http://www.youtube.com/watch?v=SymvsnAOnL0

 Resurrection Sunday Dance, Budapest, Hungary

https://www.youtube.com/watch?v=e0IhAOWZTrM   (magyar szöveggel)

2014. 04. 17.

Tojástartó és ping-pong labdák a tanításban

 A Gyereketető oldalán számos, hasznos feladatot találtok gyermekeitek számára.
Vannak olyanok is köztük, amiket SNI gyerekek is sikeresen használhatnak.
Az alsó feladatkártyákkal megoldott játék ilyen szerintem.
Sok sikert a tanuláshoz.
                                   Játék és tanulás tojástartókkal
A tojástartó ideális a matematika tanítása során, hiszen a tízes számrendszer hű szolgálója.
Nézzünk néhány példát erre! Itt:
http://gyereketeto.hu/tajekozodas-a-terben/jatek-es-tanulas-tojastartokkal/ 

A feladatkártyák letöltési linkje: https://docs.google.com/file/d/0B5dRS_dWoPetbnV3TkNUTWtBT1k/edit
Ez a nagyon jó!

2014. 04. 14.

Az ápolási díjról részletesen

"A hozzátartozó nem jogosult ápolási díjra abban az esetben, ha
a) az ápolt személy
- két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
kivéve, ha
- a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
- az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
- az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;
b) az ápoló
- rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét (ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak),
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja."
Részletesen itt olvashatsz róla:
http://www.drfarkasandras.hu/elveszett-paradicsom/az-apolasi-dijrol

2014. 04. 12.

Húsvéti örömtánc Amerikában (2011.)

 "Táncold le a cipőd" (Dance Your Shoes Off) 
2000 fő részvételével megrendezett húsvéti tánc 
Fő célja a názáreti Jézus Krisztus feltámadásáról való modern, 
erőteljes és ünnepélyes bizonyságtétel volt. 
A tánc során a résztvevők valóban "letáncolták" a lábukról a cipőiket, amelyeket a rászorulók részére osztottak szét helybéli karitatív szervezetek.

2014. 04. 07.

A terapeuta -Kiselőadás 6.osztályban


Jó lenne, ha még többen választanák a terapeuta nehéz, de felemelő szakmáját.
Az elmúlt időszakban több terapeutával találkoztam. A közös az volt bennük, hogy mindegyik nagy szeretettel fordult a gyermekek felé.
Időt, fáradságot nem kímélve azon dolgoznak, hogy a speciális gyerekek életét jobbá tegyék, több esélyt kapjanak az életben és teljesebb életet élhessenek.
Ez egy nagyon nemes feladat! Köszönjük nekik :)


6.osztályos tanuló kérdezett egy konduktort.
1.Mit jelent az hogy terapeuta?
A terapeuta szó görög eredetű, jelentése: kezelőorvos, gyógyász.
Olyan embert jelöl, aki a terápiát segíti, levezényli. A terapeuta egy személy, speciális készségekkel és megfelelő képzettséggel és tapasztalattal, aki munkájával támogatja az egészségügyi, vagy rehabilitációs ellátást.
Hazai viszonylatban nem csak az egészségügyben használják, hanem a gyógypedagógia is alkalmazza ezt a kifejezést. A  terapeuta szóhasználat mellett, feltüntetik az adott szakiránynak megfelelő kifejezést pl.: konduktor: mozgás terapeuta, logopédus: beszéd terapeuta

2. Ki lehet terapeuta/gyógypedagógus?
Olyan személyek, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott
emberek iránt, és készek a segítségnyújtás lehetőségével élni. Ezen kívül fontos, hogy jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel rendelkezzenek, valamint legyen bennük felelősségtudat az együttműködésre, és kapcsolatteremtésre való hajlam. Fontos hogy magas szintű szakmai felkészítéssel rendelkezzenek.

3. Milyen tantárgyakat kell hozzá tanulni?
Aki  gyógypedagógia iránt érdeklődik, jó, ha már középiskolai évek során céltudatosan hangsúlyt fektet a magyar, biológia, és egy idegen nyelv tantárgyaira. Ugyanis ezek azok a tantárgyak, amiket az érettségi után beszámítanak a főiskolák.
4. A terapeután belül milyen "csoportok" vannak?
Gyógypedagógián belül több csoportot vagy szakirányt különböztetünk meg. Attól függően, hogy mi a tevékenységük célja. pl.: egy logopédus célja, hogy megtanítsa az adott személyt a helyes beszédre, vagy egy konduktor célja az, hogy az adott személyt megtanítsa a helyes mozgásra pl.: járás tanítása, mozgásfejlesztéssel foglakozik. 
Ide sorolhatóak még a következők:
 -értelmileg akadályozottak pedagógiája
 -hallássérültek pedagógiája
 -látássérültek pedagógiája
 -pszichépedagógia: részképesség-zavarral, tanulási és viselkedési, vagy 
  beilleszkedési problémával küzdő gyerekekkel foglalkozik.
 -szomatopedagógia: mozgáskorlátozottak pedagógiája
 -tanulásban akadályozottak pedagógiája
5. Mit csinálnak a terapeuták, és hogyan csinálják?
Képesek választott szakirányuknak megfelelően a fogyatékos, akadályozott emberek
szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására.
6. Miért fontos a terapeuták munkája?
A terapeuták azok a személyek,  akik új esélyt adnak azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen területen sérültek és segítségre van szükségük. Szaktudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy később ezek a gyerekek be tudjanak épülni a társadalomba, és munkát is tudjanak vállalni.

7. Mit kell elvégezni ahhoz, hogy valaki terapeuta legyen?
Ahhoz, hogy valakiből képzett terapeuta legyen szükséges elsajátítani a szakiránynak megfelelő tudást. Ehhez gyógypedagógiai alapképzést kell elvégezni. 

 8. Hány évig kell tanulni hozzá
A gyógypedagógiai ismeretek elsajátításához, érettségi után legalább 4 évet kell teljesíteni.9. Mennyire keresett a szakma?
Az országban még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból. Emiatt a szakma nagyon keresett.  
Gyógypedagógus szakembert foglalkoztat az egészségügy, a
gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes
intézményeiben is.

 10. Hol lehet elhelyezkedni?
Gyógypedagógiai végzettséggel óvodákban, iskolákban, kórházakban, alapítványoknál, speciális intézményekben lehet elhelyezkedni.

11. Hogyan lehet segíteni az alapítványokat? 
-anyagi támogatásokkal
-jótékonysági futással
-kölcsöntárak támogatásával pl.fejlesztőeszközök, játékok

12. Ki volt az első terapeuta?
  • elsőként az 1880-as években találkozunk a gyógypedagógia fogalmával – melyet máig is használunk
  • Frim Jakab: elsőként hozta létre, súlyos és halmozottan fogyatékos  ápoló-gyógynevelő intézetet Rákospalotán  (1875)

·         Első magyar gyógypedagógiai intézmény: „Siketek Nevelőháza”  1802. Vác 
          Cházár  András kezdeményezésére

13. Milyen módszerek vannak a fejlesztésben?
Szakirányoknak megfelelően több évtizedes múltra visszatekintő módszerek léteznek, melyek hatékonysága és eredményessége már igazolt és elismert. Példaként említhető a Pető-módszer, melynek megalapítója Pető András, aki módszerével nemzetközi viszonylatban is óriási elismerést kapott. Magyar hungarikumnak is nevezik ezt a módszert, mivel ez egy egyedülálló magyar találmány, mellyel idegrendszer sérülésben szenvedő gyermekek mozgását, és az önálló életre történő nevelést végzik a napjainkban is. 


A mozgásfejlesztés területén hazai viszonylatban léteznek még, szintén elismert módszerek pl.: Katona-módszer, Dévény-módszer
Más terápiás módszer is vannak még: ilyenek: az állat-terápiák, meseterápia, zeneterápia