2014. 06. 22.

Inkluzív nevelés

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek 
kompetencia alapú fejlesztéséhez.

Óvodai nevelés:

 http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/ovi-04.pdf
-Az értelmi akadályozottság fogalmának elméleti és gyakorlati megközelítése

-Az értelmileg akadályozott gyermekek integrációjának feltételei
-Törvényi szabályozás
-Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésének irányelvei
-Az együttnevelés szereplői, feladatuk az integrációban
-Fejlesztési formák
-Az értelmileg akadályozott gyermekek fejlődési sajátosságai
-A korai pszichomotoros fejlődés sajátosságai
-Kognitív funkciók
-Foglalkozási formák
-Mozgásfejlesztés
-Anyanyelv (Beszédfejlesztés és környezetismeret)
-Játék
-Matematika
-Ének-zene
-Az egészséges életmódra nevelés
-Az integráció eredményes megvalósulása
-Követelmények
-Az óvodából iskolába történő átmenet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése