2013. 11. 20.

A gyermekgondozási segély folyósítása mellett van-e lehetőség munkavégzésre?A gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet
 • a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
 • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
 • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időbeli korlátozás nélkül folytathat azzal, hogy egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha azonban heti 30 órát meg nem haladó időtartamban dolgozik, a gyermekgondozási segélyt az ikergyermekek számának megfelelő összegben folyósítják.
A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.
A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermeket el lehet-e helyezni napközbeni ellátást biztosító intézményben?
A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
Abban az esetben,
 • ha a GYES-t a szülő részére folyósítják, a gyermeket - a fenti esetet kivéve - egy éves kora előtt nem lehet elhelyezni az intézményben. A gyermek egy éves kora után azonban időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető.
 • ha a GYES-t a gyám részére folyósítják, a gyermeket egy éves kora előtt is elhelyezheti az intézményben.
 • ha a GYES-t a nagyszülő részére folyósítják, a gyermeket három éves kora előtt nem helyezhető el az intézményben. A gyermek három éves kora után időbeli korlátozás nélkül helyezhető el az intézményben.

  Összegezve:

  Fogyatékos gyerek mellett lehet munkát vállalni.  Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után, időkorlátozás nélkül lehet folytatni bármilyen munkát és a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig jár a GYES.

   Az édesanya(GYES mellett) korlátozás nélkül vállalhat munkát, illetve a gyermek megkötés nélkül tartózkodhat közoktatási intézményben, óvodában.

  Ez kérdés némely óvodában:(

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése