2013. 11. 18.

Parkolási Igazolványról

"Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványt abban az esetben
kap az értelmi fogyatékos, ha egyrészt magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségéről és fogyatékosságáról szakvéleménnyel, vagy
szakhatósági állásfoglalással rendelkezik. A betegség pontos
megnevezése: közepes, súlyos és igen súlyos mentálisan retardált.
Súlyossági foka: az IQ 50-es értékét nem éri el olyan teszttel, amelynek
átlaga 100-nál van és standard deviációja 15. Továbbá a betegség betűjel
kódja: M.

Másrészt az az értelmi fogyatékos kaphat még igazolványt, aki a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályai szerint értelmi
fogyatékosnak minősül, azaz
önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde nem
alakult ki vagy tagolatlan, tartalom nélküli, s mindezek következtében a
mindennapi élet szintjén csak kis mértékben képezhető, és élete más
személy állandó segítsége nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0-19
között határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van. BNO
szerinti besorolása: F 73.), vagy

a hétköznapi élet elemi cselekményei területén másokra van utalva,
mivel az általános értelmi képessége az adott korosztályú népesség
átlagától az első évektől kezdve számottevően elmarad, s amely miatt az
önálló élet vezetése jelentősen akadályozott (IQ pontja: 20-49 között
határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard
deviációja 15. BNO szerinti besorolása: F 71-F 72.).

Továbbá, IQ értékétől függetlenül autistának kell tekinteni azt a
személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved, és az
autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos (BNO szerinti
besorolása: F 84.0-F 84.9).( ez utóbbi nem vonatkozik
Downos-ra.)
Ezekben az esetben is szakvéleménnyel vagy szakhatósági
állásfoglalással kell alátámasztani a betegségét.

Ha a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, 

akkor a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációkat
... ebben az esetben a járási hivatal kötelessége megkeresni a rehabilitációs szakigazgatási szervet a közlekedőképesség minősítése céljából.
Ez a kérelem a jegyzőnél is előterjeszthető, aki továbbítja az eljárni jogosult,
lakóhely szerinti járási hivatalhoz."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése