2014. 03. 12.

Súlyadó kedvezmény v. mentesség

"Adómentes az a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár." A szöveg forrása: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja. Most már csak az a kérdés, hogy kit kell "súlyos mozgáskorlátozottnak tekinteni: a fenti törvény 18.§ 12. pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja. Vajon melyik az a másik jogszabály, amire a törvény hivatkozik? Ez pedig a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet.  Ennek a 2.§ ab) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. Ugyanakkor van még egy lehetőség: a RENDELET 8/A § (2) bekezdése alapján
"A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

a) mozgásszervi részkárosodása,
b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen
eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített."

- jövedelemkorlát nincs;
- gépjárműadó-mentesség van, ami azonban nem lehet több 13E Ft-nál és nem vehető igénybe csak 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után;
- jogszerűen sem "M", sem "J" kódú magasabb összegű családi pótlék alapján a gépjárműadó-mentesség nem jár.
A jogszerűtlenül igénybe vett kedvezményt a hivatal az elévülési időn belül visszakövetelheti.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése