2015. 02. 26.

Pótszabadság

Az évenkénti két nap pótszabadság nem csak a fogyatékos gyermekeket nevelő szülőknek, hanem a tartósan beteg gyereket nevelő szülőknek is jár, hiszen az MT. szerint az a fogyatékos gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. A családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékot az után a gyermek után lehet folyósítani, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekben szenved, (azaz ez jár a tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos gyermekek után is).

Törvényi háttér:

A gyermekek életkora alapján járó pótszabadság a munkavállalót először  a gyermek születési évében, utoljára pedig abban az évben illeti meg pótszabadság, amelyik évben gyermeke tizenhatodik életévét betölti.

A pótszabadság mértéke egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, kettőnél több gyermek után hét munkanap évente. Azaz, ha a munkavállalónak három gyermeke van, akik rendre tíz, tizenkettő és tizenhat évesek, őt tárgyévben hét munkanap, míg a következő évben- tekintettel arra, hogy a legidősebb gyermeke a tizenhatodik életévét előző évben betöltötte - már csak négy munkanap pótszabadság illeti meg. 

A pótszabadság mértéke gyermekenként további két munkanappal nő abban az esetben, ha a munkavállaló háztartásában fogyatékkal élő gyermeket nevel.


2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről, 118.§ (2), 294.§ (1) c)
1998. évi LXXXXIV. törvény A családok támogatásáról, 11.§ (1) g) h), (3)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése