2014. 01. 07.

Ápolási díj idei paramétereiről


Jogosultság és az  összeg

2013. évi CCXXX. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (7) bek. és a 1993.  évi  III.  tv. (Szoc. tv.) 44. §.


Ápolási  díjra  jogosult  -  a  jegyes  kivételével  -  a hozzátartozó  [Ptk.  685.  §  b)  pontja], ha állandó  és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)Havi összeg:a) a  súlyosan  fogyatékos,  vagy  tartósan  beteg  18  év alatti  személy  gondozása,  ápolása esetén  a Költségvetési  tv-ben  meghatározott  alapösszeg 100%-a: 29.500,-Ftb) a  jelentős  egészségkárosodással  rendelkező  és önellátásra  nem  vagy  csak  segítséggel képes személy,  vagy  olyan  személy  gondozása,  ápolása esetén,  aki  után  súlyos betegsége vagy fogyatékossága  miatt  magasabb  összegű  családi pótlékot  folyósítanak, a Költségvetési  tv-ben meghatározott  alapösszeg  180%-a  (kiemelt  ápolási díj): 53.100,-Ftc) a  fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos személy  gondozása,  ápolása  esetén,  ha a  kiemelt ápolási  díj  feltételeinek  nem  felel  meg, a Költségvetési  tv-ben  meghatározott   alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,-Ftd) a  18.  életévét  betöltött  tartósan  beteg  személy ápolása  esetén  legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott  alapösszeg  legalább  80  %-a (méltányossági ápolási díj):  23.600,-Ft

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése